โฮมวีลแชร์ มุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม นึกถึง ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรทำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร รวมถึงการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในระดับโลกตลอดจนระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางร้านจะเล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้พิการ ที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ทางร้านมีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อวีลแชร์ จึงก่อตั้งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการใช้วีลแชร์ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การรีไซเคิล

เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการจัดการขยะเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าหากขยะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้ เราจึงพยายามสนับสนุนให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายที่สุด ด้วยการจัดจุดรีไซเคิล แบ่งตามประเภทของวัสดุ เช่น พลาสติก, กระดาษ, โลหะ รวมไปถึงขยะอันตรายอย่างแบตเตอรีใช้แล้ว ฯลฯ

Top
error: Content is protected !!