ส่วนลดโฮมวีลแชร์

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนันส่วนลด
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้กับการซื้อสินค้าผ่าน โฮมวีลแชร์ ออนไลน์ เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
  • ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละโค้ดเป็นไปตามที่ร้านค้าฯ กำหนด
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
  • โค้ดส่วนลดจะคิดจากยอดซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว
  • ร้านค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อสงสัยและพบปัญหา กรุณาติดต่ออีเมล์ service@homewheelchair.com
Top
error: Content is protected !!